Giới thiệu

Hội thảo mía đường quốc tế là sự kiện do Bộ Nông Nghiệp tổ chức và tập đoàn Lam Sơn phối hợp cùng các công ty thành viên định kỳ thực hiện, với chủ đề thay đổi theo từng năm, tập trung vào những vấn đề thực tiễn của ngành đường trong nước và quốc tế.

Chương trình thu hút sự tham gia của đại diện bộ Nông Nghiệp, bộ Công Thương, các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp mía đường trong và ngoài nước, cùng các chuyên gia, diễn giả từ những tập đoàn uy tín trong lĩnh vực mía đường thế giới, đại diện các hộ nông dân tiêu biểu có quá trình hợp tác bền chặt và hiệu quả với các doanh nghiệp; đồng thời thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan thông tấn báo chí.

Hội nghị “Tổng kết 22 năm phát triển ngành mía đường Việt Nam”

Tổng kết 22 năm phát triển ngành mía đường Việt Nam (Chương trình “1 triệu tấn đường”); tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp cho sự thành công của chương trình và sự phát triển của Ngành Mía Đường; bàn phương hướng phát triển ngành trong giai đoạn tới.

Triển lãm thành tựu Ngành Mía Đường Việt Nam (Các nhà máy đường tham gia trình diễn thành tựu bằng sản phẩm, hình ảnh…tại gian hàng.

Hội thảo “Đổi mới công nghệ và chính sách phát triển bền vững ngành mía đường Việt Nam”

Trao đổi, thảo luận kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước trong xây dựng chuỗi giá trị mía đường, nhằm đề ra các giải pháp cho phát triển mía đường Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Cụ thể: các vấn đề phát triển giống, vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất mía, cơ giới hóa; công nghệ mới trong chế biến đường và các sản phẩm từ phụ phẩm từ mía đường; tiến bộ trong nghiên cứu và chế tạo máy móc thiết bị ngành mía đường; các vấn đề về tổ chức sản xuất và cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với ngành mía đường.

Kế hoạch tổ chức tổng kết sản xuất mía đường thường niên vụ 2016-2017

– Tổng kết tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ mía đường niên vụ 2016 – 2017; bàn kế hoạch vụ sản xuất 2017 – 2018.

– Cập nhật, trao đổi các thông tin về hoạt động ngành, công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất mía đường, tình hình cung cầu trong nước và thế giới.